Mipab

Om Mipab

Vi är ett väletablerat måleriföretag med gedigen branscherfarenhet, verksamt huvudsakligen inom stor-Göteborg, med ett 45-tal helårsanställda.

Vår inriktning och ambition är att arbeta med såväl stora som mindre målerientreprenader, inget uppdrag är för stort eller för litet.

Vi utför alla i branschen förekommande måleriarbeten såsom nybyggnader, ombyggnader och underhållsreparationer både invändigt och utvändigt i hyreshus, industrier, affärskontor, skolor och förskolor.

Inom företaget finns specialutbildad personal med kompetens för fönsterrenovering, betongmålning, brandskyddsmålning och dekorationsmåleri.

Vi har 12 st servicebilar som utför mindre arbeten med kort varsel.

Sedan ett antal år är vi auktoriserade enligt Branschgaranti för att utföra fönsterrenoveringar, våtrumsarbeten m.m. där särskilda eller förlängda garantier kan vara erforderliga.

På vår uppdragslista återfinns flertalet av Göteborgs kommunala fastighetsbolag samt Bergman & Höök, Byggfram, Hulténbyggen, JM, MVB Astor Bygg, NCC, Peab, RO-Gruppen Göteborg, Stena Fastigheter, Teambuilder, Tuve Bygg, Vigol  samt olika bostadsrättsföreningar.