Mipab

Policy

Kvalitet

Vi skall
Utföra våra målningsuppdrag med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vara lyhörda för kundens och våra medarbetares synpunkter och använda oss av moderna metoder och hjälpmedel. Verka för personligt engagemang, effektivitet, egenkontroll, utbildning och ha ett öppet arbetsklimat. Arbeta med ständiga förbättringar.

Miljö

Vi skall
Informera och utbilda våra anställda till en bra miljömedvetenhet. Förebygga miljöpåverkan och hushålla med resurser. Sortera vårt avfall så att restprodukter tas om hand enligt gällande miljöregler. Följa lagar som gäller för miljöskydd. Arbeta med ständiga förbättringar. Våra främsta miljömål är att begränsa användandet av lösningsmedelsbaserade färger och kemikalier samt att nedbringa utsläppen av CO2, detta avläses årligen.

Arbetsmiljö

Vi skall
Erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom medbestämmande och utbildning. Följa gällande lagar för arbetsmiljö. Arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa. Genomföra allt arbete utan påverkan av droger. Medverka till snabb och god rehabilitering.

Vår genomgående policy är att vi skall skapa ett förtroende till våra kunder genom att leva upp till de ställda kraven så att vi efter varje avslutat uppdrag har en nöjd kund.

Partille 2017-03-01